Giỏ hàng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75 - NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 06/12/2019 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội; về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 21/5/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 đã được tổ chức tại Hội trường khách sạn Mường Thanh (Hà Nội).

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 06/12/2019 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội; về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 21/5/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 đã được tổ chức tại Hội trường khách sạn Mường Thanh (Hà Nội). Ban tổ chức Đại hội đã triệu tập toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ Công ty tham dự Đại hội.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội; dự Đại hội còn có các đồng chí trong tổ công tác số 3 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội và đồng chí Lê Thị An Hải – Bí thư đảng ủy Tổng công ty XDCTGT 8-CTCP.Tham dự Đại hội còn có các đồng chí là lãnh đạo Công ty cùng 58 đảng viên của Đảng bộ Công ty CPXD Cầu 75.Đại hội đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tham luận tại Đại hội.Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  Đảng ủy Công ty khóa XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) kết quả như sau:
 
+ Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí:

1.      Đồng chí: Đào Ngọc Ký                  - Bí thư đảng ủy;

2.      Đồng chí: Nguyễn Quốc Cường     - Phó Bí thư đảng ủy;

3.      Đồng chí: Phùng Văn Tình;

4.      Đồng chí: Lương Đức Bâng;

5.      Đồng chí: Võ Văn Cao;

6.      Đồng chí: Lê Thị Minh Thoa;

7.      Đồng chí: Phạm Như Ngọc.

+ Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí:

1.      Đồng chí: Nguyễn Quốc Cường - Chủ nhiệm

2.      Đồng chí: Phạm Như Ngọc;

3.   Đồng chí: Đỗ Đình Trung.

Đại hội thành công tốt đẹp, nghị quyết Đại hội được toàn thể đảng viên dự họp nhất trí thông qua là tiền đề thuận lợi để thực hiện các nội dung của nhiệm kỳ 2020-2025 đưa Công ty ngày càng đổi mới và phát triển. 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

Danh mục tin tức

Từ khóa