Giỏ hàng

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Ngày 15/02/2020, BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động tại trụ sở chính Công ty CP Xây dựng Cầu 75. Dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, đại biểu do NLĐ các đơn vị bầu và toàn thể BCH Công đoàn các cấp của Công ty.

Sau khi khai mạc, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký; Hội nghị đã nghe Giám đốc Phùng Văn Tình trình bày báo cáo SXKD năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Công đoàn Võ Văn Cao trình bày báo cáo thực hiện thỏa ước lao động tập thể (LĐTT) và nội dung sửa đổi thỏa ước LĐTT, PGĐ Nguyễn Quốc Cường trình bày báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu thành viên đối thoại định kỳ, thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo được trình bày tại đại hội, đóng góp các ý kiến về công tác SXKD và nghe Đoàn Chủ tịch trả lời các kiến nghị. Hội nghị biếu quyết thông qua nghị quyết với 100% đại biểu dự họp nhất trí thông qua.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

 

 

 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa