Giỏ hàng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75-CIENCO8 (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 10/7/2014 của thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 126-KH/ĐUTCT8, ngày 28/7/2014 của Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8; về Đại hội Đảng các cấp. Ngày 16-17/4/2015, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75-CIENCO8 đã được tổ chức tại Hội trường khách sạn Kim Liên (Hà Nội). Ban tổ chức Đại hội đã triệu tập toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ Công ty tham dự Đại hội. Đại hội Đảng bộ Công ty được chọn làm điểm cho Đại hội đảng bộ của các đơn vị thuộc Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Huệ và đồng chí Hoàng Thúy Minh - Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Xuân Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT 8; đồng chí Nguyễn Hữu Hoa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT 8; đồng chí Dương Văn Toàn - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty XDCTGT 8 và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, các ban đảng Tổng công ty XDCTGT 8.
Tham dự Đại hội còn có các đồng chí là lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Tổng công ty XDCTGT 8; các đồng chí Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty các thời kỳ trước cùng 109 đảng viên của Đảng bộ Công ty CPXD Cầu 75-CIENCO8.
Đại hội đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tham luận tại Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  Đảng ủy Công ty khóa XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) kết quả như sau:
+ Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí:
1.    Đồng chí: Đào Ngọc Ký
2.    Đồng chí: Nguyễn Quốc Cường
3.    Đồng chí: Hoàng Văn An
4.    Đồng chí: Võ Văn Cao
5.    Đồng chí: Nguyễn Thị Nhiên
6.    Đồng chí: Ninh Hoài Phương
7.    Đồng chí: Hoàng Đức Sơn
8.    Đồng chí: Lê Thị Minh Thoa
9.    Đồng chí: Phùng Văn Tình
10.    Đồng chí: Lê Quốc Toản
11.    Đồng chí:  Đỗ Văn Trung
12.    Đồng chí: Nguyễn Quý Trường
13.    Đồng chí Nguyễn Quang Tú
14.    Đồng chí: Đỗ Minh Tuấn
15.    Đồng chí: Nguyễn Đức Vĩnh

+ Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí:
1.    Đồng chí: Đào Ngọc Ký - Bí thư Đảng ủy
2.    Đồng chí: Nguyễn Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy
3.    Đồng chí: Ninh Hoài Phương
4.    Đồng chí: Hoàng Đức Sơn
5.    Đồng chí: Lê Quốc Toản

+ Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí:
1.    Đồng chí: Nguyễn Quốc Cường - Chủ nhiệm
2.    Đồng chí: Nguyễn Bá Thanh - Phó chủ nhiệm
3.    Đồng chí: Lương Đức Bâng
4.    Đồng chí: Nguyễn Cảnh
5.    Đồng chí: Nguyễn Văn Phòng

Đại hội thành công tốt đẹp, nghị quyết Đại hội được toàn thể đảng viên dự họp nhất trí thông qua là tiền đề thuận lợi để thực hiện các nội dung của nhiệm kỳ 2015-2020 đưa Công ty ngày càng phát triển hơn trong thời kỳ mới.

Danh mục tin tức

Từ khóa